پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصلی > دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی  > مرکز اسناد راهبردی سلامت > لیست مستندات موجود در مرکز اسناد 
 ردیف M01    1392 CHFS SD   YUMS  
  صورتجلسه اولین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO2     1392 CHFS SD YUMS  
  صورتجلسه  دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO3     1392 CHFS SD YUMS  
  صورتجلسه سومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO4     1392 CHFS SD YUMS  
  صورتجلسه چهارمین  جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO5   1392 CHFS SD YUMS  
  صورتجلسه پنجمین  جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO6  1392 CHFS SD YUMS  
  صورتجلسه ششمین  جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO7     1393 CHFS SD YUMS  
  صورتجلسه  هفتمین  جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO1     1393 CHFS SD YUMS  
  صورتجلسه اولین  جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO2    1393 CHFS SD YUMS  
  صورتجلسه دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO3    1393 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه سومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان         
   MO1     1394 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه اولین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان         
   MO2   1394 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان         
   MO1    1395 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه اولین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان         
   MO2    1395 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه دومین  جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان         
   MO1    1396 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه اولین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان         
   MO2    1396 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان         
   MO1    1397 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه اولین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان         
   MO2    1397 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه دومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
   MO3   1397 CHFS SD YUMS  
   صورتجلسه  سومین جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان        
  MO1  1397 CHFS SD SBD YUMS
  صورتجلسه شورای سلامت شهرستان دنا        
  MO1  1397 CHFS SD SBG YUMS
  صورتجلسه شورای سلامت شهرستان گچساران        
  MO1  1397 CHFS SD SBA YUMS
  صورتجلسه شورای سلامت شهرستان باشت        
  MO1  1397 CHFS SD SBK YUMS
  صورتجلسه شورای سلامت شهرستان کهگیلویه         
  MO1  1397 CHFS SD SBB YUMS
  صورتجلسه شورای سلامت شهرستان بهمئی        
  MO1  1397 CHFS SD SBC YUMS
  صورتجلسه شورای سلامت شهرستان چرام        
  MO1  1397 CHFS SD SBL YUMS
  صورتجلسه شورای سلامت شهرستان لنده        
  MO1  1397 CHFS SD  MBB YUMS
  صورتجلسه شورای سلامت شهرستان  بویراحمد        
   mou CHFS SD YUMS  
  تفاهم نامه راه و شهرسازی CHFS SD YUMS  
  تفاهم نامه  قرارداد پروپوزال  برنامه جامع سلامت CHFS SD YUMS  
  تفاهم نامه امور بانوان CHFS SD YUMS  
  تفاهم نامه1 پژوهشی CHFS SD YUMS  
  تفاهم نامه 2 پژوهشی CHFS SD YUMS  
  تفاهم نامه 3 پژوهشی CHFS SD YUMS  
  تفاهم نامه پژوهشی پروپوزال برنامه جامع سلامت CHFS SD YUMS  
  تفاهم نامه استقرار و اجرای نظام نامه سازمانی مدیریت سلامت همه جانبه در استان  CHFS SD YUMS  
  تفاهم نامه پژوهشی طرح تحول اجتماعی CHFS SD YUMS  
  تصویب پروپوزال و تفاهم نامه  CHFS SD YUMS  
   FORM CHFS SD YUMS  
  فرم قرارداد استخدامي مسئولين فني كارگاهها وكارخانجات صنايع غذايي ،آرايشي وبهداشتي CHFS SD YUMS  
  فرم های تصویب دوره CHFS SD YUMS  
  فرم+خلاصه+مشخصات+دوره+ها+و+پودمانهای+آموزشی CHFS SD YUMS  
  نواع_فرم_های_بهداشت_محیطی_در_مراکز_ CHFS SD YUMS  
  فرم تقویم آموزشی CHFS SD YUMS  
  فرم خلاصه پروژه ها تا 20 فروردین 96 CHFS SD YUMS  
  فرم نظرخواهی خانه مشارکت CHFS SD YUMS  
  فرم تفاهم نامه تدوین برنامه جامع-دانشگاه علوم پزشکی CHFS SD YUMS  
  فرم خام تفاهم نامه 95 (2) CHFS SD YUMS  
  فرم خام مصوبات ایزو CHFS SD YUMS  
  فرم کاربرگ مسئله CHFS SD YUMS  
  فرم قرارداد داخلي طرح‌های پژوهشي- كاربردی  CHFS SD YUMS  
   فرم گزارش فصلی CHFS SD YUMS  
  فرم پیشنهادات ادارات CHFS SD YUMS  
  REPORT CHFS SD YUMS  
  گزارش پروژههای تفاهم نامه تا 20 فروردین 96 CHFS SD YUMS  
  گزارش+عملکرد92تا97 CHFS SD YUMS  
  گزارش اقدامات تدوین برنامه جامع سلامت استان CHFS SD YUMS  
  گزارش دیده بانی سلامت دستگگاه ها  سازمان مدیریت و برنامه ریزی- CHFS SD YUMS  
  گزارش برنامه جامع سلامت  CHFS SD YUMS  
  تهیه و ارسال گزارش عملکرد CHFS SD YUMS  
  ارائه گزارش فصلی از ماموریت و عملکرد های دبیرخانه ساغ استان CHFS SD YUMS  
  ارائه گزارش  از راه اندازی مرکز اسناد و اطلاعات راهبردی سلامت CHFS SD YUMS  
  ارائه گزارش از تشکیل خانه مشارکت مردم CHFS SD YUMS  
  ارائه گزارش از تشکیل و فعال سازی شورای پیام رسان سلامت CHFS SD YUMS  
  ارائه گزارش از تشکیل شورای پیام‏گزاران مشاوران سلامت CHFS SD YUMS  
  ارائه گزارش از تشکیل اندیشگاه سلامت CHFS SD YUMS  
  SOP CHFS SD YUMS  
  شیوه نامه اندیشگاه سلامت استان CHFS SD YUMS  
  شیوه نامه تشکیل کمیته دیده بانی سلامت CHFS SD YUMS  
  شیوه نامه تشکیل خانه مشارکت CHFS SD YUMS  
  شیوه نامه اتاق فکر اندیشگاه سلامت استان ک ب CHFS SD YUMS  
  شیوه نامه شورای پیام رسان سلامت CHFS SD YUMS  
  INS CHFS SD YUMS  
  دستورالعمل رسیدگی به تخلفات بهداشتی CHFS SD YUMS  
  خلاصه دستورالعمل اجرای برنامه ایمنی آب آشامیدنی  WPS CHFS SD YUMS  
  دستورالعمل ایجاد دبیرخانه سیاستگذاری سلامت CHFS SD YUMS  
   دستورالعمل اجرایی بسته خدمات پایه سلامت استان CHFS SD YUMS  
           
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
[عضویت]