سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
صفحه اصلی > درباره معاونت 

اهداف و وظایف

الف- در حیطه مشارکت های مردمی:

-         تشکیل شورای مشارکت های اجتماعی سلامت استان/شهرستان با استفاده از مدل پیشنهادی ارائه شده و مقتضیات محلی

-         شناسایی سازمانهای مردم نهاد حوزه سلامت به خصوص سمن های فعال در سطح استان / شهرستان و ایجاد ارتباط با آنها و تلاش در جهت رفع موانع، توسعه کمی وکیفی سمن های سلامت در منطقه تحت نظارت

-         بهره جویی از الگو ها و مدلهای مشارکت اجتماعی موفق داخلی وخارجی والگو سازی محلی

ب- مشارکت بین بخشی:

-ارتباط با سازمان های دولتی و نهادهای عمومی استان /شهرستان و عقد تفاهم نامه همکاری با آنها در برنامه های مشارکتی

ج- در حیطه خیریه های سلامت:

-         تشکیل شورای خیرین حوزه سلامت استان/شهرستان از طریق بومی سازی مدل پیشنهادی ارائه شده

-         مستند سازی کلیه فعالیت های خیریه های حوزه سلامت در دانشگاه/دانشکده

-         تهیه بانک اطلاعاتی خیرین حوزه سلامت استان/شهرستان و ایجاد ساختار ارتباطی با آنها

-         تهیه و تدوین فهرست نیازمندیهای سلامت استان/شهرستان

-         شناسایی الگوها ومدلهای موفق داخلی و خارجی خیریه های حوزه سلامت و بومی سازی آنها

-         ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی وغیر دولتی مرتبط و عقد تفاهم نامه های همکاری برای ارتقای سطح فعالیت های خيريه هاي سلامت

د- در حیطه فرهنگ،هنر و سلامت:

-         تشکیل شورای فرهنگ، هنر و سلامت استان/شهرستان

-         تهیه بانک اطلاعاتی از اصحاب فرهنگ و هنر استان/شهرستان و برقراری ساختار ارتباطی با آنها

-         ارتباط با سازمانها و نهاد های فرهنگی و هنری دولتی و غیردولتی و عقد تفاهم نامه همکاری با آنها

-         تهیه و تولید محتوی برنامه های ارتقای سلامت برای ارائه به اصحاب فرهنگ و هنربا همکاری سمن ها ومعاونت های دانشگاه/دانشکده

-         حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری سلامت از قبیل فیلم، سریال و... بر اساس نیازمندیهای سلامت استان

-         تجلیل از افراد و سازمان های شاخص در حوزه مشارکت های اجتماعی به ویژه خیرین سلامت

-         تهیه مستندات فرهنگی در قالب کتاب ،فیلم و...ازفعالین عرصه مشارکت های اجتماعی، سمن ها وخیریه های سلامت

ه- اطلاع رسانی:

-         حضور فعال در جلسات شورای اطلاع رسانی دانشگاه

-         ارتباط با اصحاب رسانه به خصوص صدا و سیما برای اطلاع رسانی و ارتقای سطح مشارکت های اجتماعی استان/شهرستان درحوزه سلامت

-         برقراری پیوند با سایت مشارکت های اجتماعی وزارت بهداشت و ارائه اخبار دانشگاه / دانشکده به صورت مستمر

-         ایجاد سایت مجازی در حوزه مشارکت های اجتماعی و سازمان های مردم نهاد و خیرین دانشگاه / دانشکده

و _ خصوصی سازی سلامت:

-         ایجاد ارتباط با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی استان به منظور تشویق و جلب حمایت آنها

-         معرفی الگوها و مدلهای موفق خصوصی سازی و صنعتی سازی سلامت به فعالان اقتصادی استان