سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
صفحه اصلی > حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه > معاون اجتماعی دانشگاه 

 کرامت اله زندی قشقایی

سرپرست معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یاسوجکرامت اله زندی قشقایی

عضو هیئت علمی

دانلود رزومه

مسئولیت ها :

سرپرت معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مدیر گروه اتاق عمل از سال 1376 تا 1378

رئیس دانشکده پیراپزشکی با انتخاب اعضای هیئت علمی از سال 1378 تا 1389

مدیر گروه اتاق عمل با انتخاب اعضای هیئت علمی از سال 1378 تا 1389

رئیس استعداد های درخشان دانشگاه از سال 1390 تا 1392

معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی از سال 1392 تا 1397

مسئول کمیته امر به معروف و نهی از منکر دانشکده پیراپزشکی

مسئول شورای اساتید مشاوره دانشجوی دانشکده پیراپزشکی

کاندید مجلس شورای اسلامی شهر شیراز در دوره هفتم

رئیس کارگروه اجتماعی پدافند غیر عامل