چهارشنبه ٠٤ مهر ١٣٩٧
صفحه اصلی > حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه > معاون اجتماعی دانشگاه 

 

امین اله بابویی

متولد 1361

رشته تحصیلی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

مسئولیت ها :

 سرپرست معاونت امور اجتماعی دانشگاه

عضو شورای پژوهشی دانشگاه

عضو کمیسیون موارد  خاص دانشگاه

عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی دانشگاه

عضو شورای تخصصی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه

رئیس  کمیته جذب نیرو در سطح دانشگاه

مدیر امور شاهد و ایثارگر دانشگاه

نماینده هیئت اجرایی استان در حوزه گچساران در برگزاری انتخابات نظام پزشکی

دبیر اولین مجمع سلامت استان

عضو کمیته اجرایی در هفتمین کنگره ملی اپیدمیولژی ایران

قائم مقام رئیس دانشگاه درامور اجتماعی و مشارکت های مردمی

عضو شورای تخصصی فرهنگی اجتماعی

رئیس حوزه امتحانی گچساران در آزمون استخدامی

مشاور و رئیس حوزه ریاست

نماینده تام الاختیار رئیس دانشگاه در ستاد برگزاری همایش خیرین استان

مجری تدوین برنامه جامع سلامت دانشگاه

مسئول راه اندازی دانشکده مدیریت

عضو ستاد برگزاری هفته سلامت

رئیس گروه بودجه دانشگاه

کارشناس بودجه دانشگاه

نماینده و جانشین رئیس دانشگاه درکمیته خرید تجهیزات پزشکی

عضو کمیته برون سپاری