سه شنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٧
صفحه اصلی > عملکرد معاونت  

گزارش عملکرد معاونت اجتماعی در 6 ماه اول سال 1396

تهیه شده در مهر ماه 1396

دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی

الف)مدیریت  و هماهنگ ساختن

- مدیریت فرایند تحلیل وضعیت نظام سلامت استان شناسایی و الویت بندی مسائل کلیدی سلامت استان و تدوین برنامه جامع سلامت استان با مشارکت ذینفعان.

- مدیریت فرآیند برنامه ریزی راهبردی دانشگاه (در افق 5 ساله)زیر نظر هیات رئیسه دانشگاه و جلب حمایت برای تصویب آن در هیات امنای دانشگاه

- عملیاتی سازی برنامه جامع سلامت استان و برنامه راهبردی دانشگاه با مشارکت ساختارهای موجود دانشگاه و دستگاه های استان

- خانه مشارکت مردم و بخشهای غیر دولتی و خصوصی از طریق پیام گزاران سلامت دستگاهای دولتی و فرمانداری ها و همچنین رابطان برنامه عملیاتی در معاونتها و حوزه های ستادی دانشگاه و شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان

- تحلیل و تدوین سند سیاست بخشی و تکالیف بین بخشی برای مسائل کلیدی نظام سلامت استان با همکاری معاونتها و حوزه های ستادی دانشگاه و سایر ذینفعان

- پایش و ارزشیابی مصوبات استانی و ابلاغ شده ملی از جمله شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور

- تحلیل تاثیر سیاستهای دیگر بخشها بر سلامت و پیشنهاد مداخله های موثر از طریق اطلاع از مصوبات کلان در کارگروهای تخصصی استانداری و شورای تصمیم گیری ادارات استان-نظارت بر روند اجرای دستور عمل پیوست سلامت در استان

ب)آموزش و مشاوره

- مشاوره دادن به مخاطبان دبیرخانه در محدوده شرح وظایف دبیر خانه و مجریان برای اجرای موثر مصوبات

- تنظیم برنامه های توانمند سازی نیروهای استانی برای تدوین اسناد سیاست-برنامه ها و یا اجرای سیاستها

- همکاری در اجرای برنامه های آموزش و توانمندسازی

ج)پژوهش

- تعیین نیازها و الویت های پزوهشی که شوراهای مرتبط به سلامت به آنها نیاز دارد-برون سپاری پزوهش های مورد نیاز سیاست گذاری نظام سلامت استان به مراکز تحقیقاتی و محققان استان.

- کاربست نتایج پژوهش های برون سپاری شده در شوراهای مرتبط سیاست گذاری و برنامه ریزی سلامت

د)ارتباط

حمایت طلبی و جلب مشارکت ذینفعان برای تصویب سیاستها-ارتباط نظام مند با دبیر خانه و شورای مشارکت مردمی-اندیشگاه سلامت استان-مجموعه های مرتبط شهرستان در تنظیم اسناد سیاستی و برنامه های استانی و اجرای رآنها اطلاع رسانی موثر و به موقع مخاطبان- معرفی دستاوردهای سیاست گذاری استانی به محافل ملی-منطقه ای و جهانی 

ه)مستند سازی

ثبت و نگهداری اطلاعات فرآیند سیاست گذاری نظام سلامت استان و کلیه اسناد راهبردی مرتبط به سلامت ابلاغی ملی- مصوب استانی و شهرستانی- انتشار عمومی محصولات فرآیند سیاست گذاری

حیطه های فعالیت دبیر خانه

1)خانه مشارکت

به استناد برنامه جامع سلامت استان و نقش انکار ناپذیر مشارکت مردم در مراحل گوناگون آن ، آیین نامه " خانه مشارکت مردم در سلامت استان "  تدوین شده است .

  اهداف

1 -  تسهیل دستیابی به اهداف برنامه جامع سلامت استان

2 -  توانمند سازی مردم در ارتقاء سلامت خود و محیط

3 -  استقرار نظام مناسب برای دسترسی آسان به گروه‌های مردمی به ویژه گروه های آسیب پذیر و مشارکت دادن آنان در تدوین، اجرا ، پایش و ارزیابی طرح های ارتقاء سلامت استان

  ارکان و ترکیب

1- خانه مشارکت مردم شامل دو رکن اصلی:

- دبیرخانه

- شورا

2 -  رئیس شورای مشارکت مردمی از بین اعضا به مدت 2 سال بدون تکرار انتخاب می‌شود.

اعضای شورای مشارکت مردمی نمایندگان تشکل‌های مردمی موجود در سطح استان هستند و به شرح زیر پیش بینی شده است:

رئیس شورای اسلامی شهر و روستاهای استان-نماینده منتخب سازمانهای مردم نهاد-نماینده بهورزان-نماینده رابطین بهداشتی- نماینده هیئت مذهبی استان- نماینده ورزشکاران استان- نماینده کارگران استان- نماینده بسیج استان- نماینده خیرین استان- نماینده شهرداران و دهیاران استان- نماینده ائمه جمعه و و روحانیون مستقر در استان و مبلغین دوره ای- نماینده هنرمندان استان- نماینده انجمن های صنفی کارفرمایی- نماینده نهضت سواد آموزی- نماینده کانون معلمان- نماینده انجمن اولیا و مربیان-نماینده هیئت امنای روستایی-نماینده کمیته امداد- نماینده تسهیل گران سازمان های مردم نهاد سازمان بهزیستی- نماینده کانون بازنشستگان کشوری و لشکری و نماینده دانشجویان و دانش آموزان استان.

برگزاری دو جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان و پیگیری مصوبات تا رسیدن به حصول نتیجه

عملکردهای خانه مشارکت

1)برگزاری نخستین جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد

جلسه رأس ساعت 9 صبح با تلاوت کلام ا.. مجید و به ریاست دانشگاه علوم پزشکی و با حضور سایر اعضا آغاز گردید.

 در ابتدا دکتر ایلامی درخصوص علت تشکیل جلسه و اهداف آن صحبت کردند سپس تعدادی از اعضا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیشبرد اهداف شورا مطرح کردند . در ادامه حجت اله پناهی رئیس شورای هماهنگی ائمه جمعه استان لزوم تشکیل این شورا را برای نهادینه کردن فرهنگ سلامت در استان لازم دانست و استفاده از تریبون نماز جمعه جهت مطرح کردن موضوعات مرتبط با سلامت را راه حلی مناسب دانست.در پایان جلسه انتخابات خانه مشارکت مردم در سلامت استان با حضور همه اعضا انجام شد که پس از انجام انتخابات رئیس ، نائب رئیس ، دبیر کمیته منصوب شدند.

در پایان موارد ذیل به عنوان به عنوان مصوبه مورد تائید اعضا رسید

ردیف

عنوان مصوبه واقدمات پیش بینی شده:

مسئول اجرا-پیگیری/ هماهنگی

1

ابلاغ رئیس ، نائب رئیس ، دبیر کمیته و ... صادر و شرح وظایف هر فرد در آن قید گردد

دبیرخانه شورای سلامت

2

از ظرفیت و نظرات، و پیشنهادات اعضای انتخابی جهت تدوین و اجرای برنامه جامع سلامت استان استفاده گردد

-

3

اساس نامه ، دستورالمل ها ، شرح وظایف هرکدام از اعضا و .... برای آنها ارسال گردد

 

دبیرخانه شورای سلامت

4

از ظرفیت رسانه ها برای پیشبرد اهداف استفاده گردد

 

-

5

جلسه آتی با حضور اعضای انتخابی در معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار گردد

دو هفته بعد

2 ) دومین جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت استان کهکیلویه و بویر احمد در تاریخ 28/05/1396برگزار شد .

دومین جلسه خانه مشارکت مردم در سلامت استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور منتخبین شورا در محل معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار گردید . در این جلسه در مورد وظایف و انتظارات مردم و مسئولین از خانه مشارکت صحبت شد. در ادامه پس از بحث و تبادل نظر بین اعضا موارد ذیل به عنوان مصوبه تعیین شدند.

در پایان موارد ذیل به عنوان به عنوان مصوبه مورد تائید اعضا رسید

ردیف

عنوان مصوبه واقدمات پیش بینی شده

مسئول اجرا-پیگیری:هماهنگی

1

نقاط قوت و نقاط ضعف و فرصت ها و تهدید های سلامت از دیدگاه اعضای خانه مشارکت مقرر شد در قالب فرم های پیوست تکمیل و جهت تدوین برنامه جامع سلامت استان تحلیل شوند

 

2

همیاران سلامت از طریق آموزش و پرورش و رئیس خانه مشارکت جناب آقای بشیری گودرزی عملیاتی شود

-

3

منابع مالی،محل دبیرخانه مشارکت مردم در سلامت ،فرایندهای خانه مشارکت مشخص و ابلاغ گردند

 

 

4

خانه مشارکت برنامه های لازم برای جلب مشارکت همه گروه های اجتماعی غیر رسمی انجام دهد

 

-

5

نشریه سلامت جهت صدور مجوز و انتشار برنامه ریزی شود

 

6

با ادارات مرتبط با اعضای خانه مشارکت جهت همکاری و منشارکت مکاتبه شود

 

7

جلسه آتی با حضور اعضای انتخابی در معاونت اجتماعی دانشگاه برگزار گردد

  

2)پیام گزاران سلامت

تربیت پیام گزاران سلامت به منزله تشکیل شبکه سازمانی رابطان یا مروجان سلامت در سازمانها و نهادهای گوناگون واز این راه جلب حمایت و عملیاتی کردن توجه به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت است.

وظایف و عملکردهای پیام گزاران سلامت:با توجه به روش انتخاب پیام گزاران و سوابق آنها شرح وظایف در دو حیطه تنظیم شده است.

شرح وظایف اجرایی

مستند سازی پروژه ها و پیشرفت برنامه های بین بخشی مرتبط به سلامت-شرکت در کارگروه تخصصی سلامت و امنیت  غذایی- عضویت و مشارکت فعالدر کمیته پایش و عملیاتی کردن برنامه جامع سلامت استان- حمایت از سیاستهای سازمانی سالم-هماهنگی در اطلاع رسانی موثر برای اجرای پروژه های مرتبط و منتج از برنامه جامع سلامت استان

شرح وظایف علمی

کمک به نظارت موثر بر پروژه های مصوب کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی- کمک به ارزیابی اثرات سیاستهای عمومی آن سازمان بر سلامت- شرکت در همایشها و کارگاه های علمی مشاوره دادن به مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان در ارتباط با ارزیابی اثرات سیاستی سازمانی بر سلامت مصرف کنندگان خدمات یا محصولات آن سازمان .

عملکردهای پیام گزاران سلامت

1)اولین مجمع استانی پیام گزاران سلامت استان کهگیلویه و بویر احمد ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

 نخستین جلسه مجمع استانی پیام گزاران سلامت با شرکت نمایندگان ادارات و مسئولین دانشگاه در سالن جلسات دانشگاه علوم پزشکی برگزار گردید.

 در این جلسه در خصوص  مشکلات و آسیب های اجتماعی و تحلیل گزارش اطلس بیماری‌های استان و فلسفه تشکیل معاونت اجتماعی و مجمع پیام گزاران سلامت موضوعاتی توسط مسئولین و حاضرین ارائه گردید.

 در ادامه بحث و بررسی  در جلسه در خصوص اهداف و برنامه های پیام گزاران سلامت و انتظارات از کارشناسان صورت گرفت و در پایان موارد زیر مصوب گردید :

1-     ابلاغ اعضا ظرف هفته آینده صادر و در اختیار آنها قرار گیرد .

2-      در جلسه بعدی بر اساس توانمندی، علاقه و شاخص های موجود، پیام گذاران ارشد انتخاب و معرفی گردند.

3-      شیوه نامه اقدام پیام گزاران سلامت در اختیار اعضا قرار گیرد.

4-      گزارشی از تشکیل و عملکرد شورای پیام گزاران سلامت به ریاست دانشگاه ارائه گردد.

5-    کارگاهی جهت پیام گزاران سلامت در راستای توضیح اهداف کارگروه و ارتقاء شاخصهای سلامت استان و انتظارات از آنان برگزار گردد.

3)شورای پیام رسان سلامت

به منظور عملیاتی سازی راهبرد ارتقای سواد سلامت مردم و اطلاع رسانی در زمینه الویت مندرج در برنامه جامع سلامت استان شورای پیام رسان تشکیل میشود.

اعضا این شورا عبارتند از:مدیر روابط عمومی( رئیس شورا)-کارشناس ارشد معاونت های درمان بهداشت و غذا و دارو-کارشناس مسئول آموزش سلامت-کارشناس روابط عمومی-نماینده دبیر خانه سیاست گذاری سلامت استان-نماینده روابط عمومی استانداری

شرح وظایف شورای پیام رسان سلامت:

رسانه های برتر در انعکاس پیام ها و اخبار سلامت را سالانه انتخاب و به استانداری معرفی کرده و از آنها در سطح جامعه قدر دانی نماید-به کارگیری هزینه اثر بخش ترین راهکارهای انتقال پیام های سلامت متناسب با سطح سواد مردم-در تامین هزینه های اطلاع رسانی از مشارکت کلیه ظرفیتهای استانی دولتی-خصوصی و منابع مالی خیرین و شهرداری ها استفاد ه نماید.

عملکردهای شورای پیام رسان سلامت

1)نخستین جلسه شورای پیام رسان سلامت استان کهکیلویه و بویر احمد درتاریخ  7/6/1396

 جلسه رأس ساعت 12 با تلاوت کلام ا.. مجید و به ریاست معاون اجتماعی و روابط عمومی دانشگاه و با حضور سایر اعضا آغاز گردید. پس از شرح بیان و اساس و لزم تشکیل این شورا، در مورد روند پیشبرد اهداف و تعیین شرح وظایف اعضا بحث و تبادل نظر صورت گرفت و موارد یاد شده در جلسات قبل و پیشنهادات جدید موارد زیر به عنوان مصوبات جلسه تایید و به تصویب اعضای شورا رسید و مقرر گردید هر عضو مصوبات مربوطه را در بازه زمانی تعیین شده انجام داده و نتیجه جهت ارائه در جلسه بعدی به دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان مستقر در معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ارسال گردد

ردیف

عنوان مصوبه واقدمات پیش بینی شده:

مسئول اجرا-پیگیری:هماهنگی

1

جلسه ای پیش از تشکیل شورای سلامت و امنیت غذایی استان جهت بررسی و تعدیل مصوبات و پیشنهادات مطرح شده در شورا گرفته و ویرایش شوند

معاونت اجتماعی دانشگاه با هماهنگی سایر اعضا

2

معرفی  ماموریت ها ،وظایف و برنامه های دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی در جلسه ای اختصاصی جهت اعضای شورا انجام گرفته و دستور کار برنامه های آتی به شورا اعلام گردد

دبیرخانه شورای سلامت

3

از ظرفیت های گروه آموزش سلامت مستقر در معاونت بهداشتی جهت پیشبرد اهداف استفاده شود

همه اعضا

4

ابلاغ اعضای شورای پیام رسان سلامت صادر و شرح وظایف هر فرد در آن قید گردد

دبیرخانه شورای سلامت

5

از ظرفیت و نظرات، و پیشنهادات اعضای شورای پیام رسان سلامت جهت تدوین و اجرای برنامه جامع سلامت استان استفاده گردد

-

6

اساس نامه ، دستورالمل ها ، شرح وظایف هرکدام از اعضا و .... برای همه اعضاء ارسال گردد

 

دبیرخانه شورای سلامت

7

جامعه هدف شامل همه کارکنان حوزه درمان و سایر واحد ها می باشد

 

-

8

از ظرفیت رسانه ها برای پیشبرد اهداف استفاده گردد

 

-

9

مصوب گردید گزارشی از سه ماهه نخست سال 1396 در خصوص عملکردها و نتایج فعالیت های دبیرخانه ساغ استان تهیه و در اختیار شورا قرار گیرد.

دبیرخانه شورای سلامت 

مجمع استانی سلامت

هدف از شکل گیری مجمع ملی سلامت که  وزارت بهداشت برای نخستین بار آن را تشکیل داده است حمایت طلبی از همه بخشها، دستگاه‌ها و تشکل های غیردولتی و عموم مردم برای حمایت از سلامت جامعه است .در این مجمع که  سالی یک بار برگزار خواهد شد سیاست های کلان سلامت توسط رئیس‌جمهور برای تمام مرتبطین و ذینفعان سلامت در کشور اعم از وزارت خانه ها و نهادهایی که مأموریت فعالیت و برنامه های شان به نوعی مرتبط با سلامت است مطرح می‌شود برای مثال اقدامات وزارت راه و شهرسازی هم در ارتباط با شهرک سازی ها و هم جاده سازی ها نقش تعیین کننده ای در سلامت جامعه دارد یا وزارت صنعت معدن و تجارت با تولیدات متنوع غذایی و صنعتی در مراقبت از سلامت مردم نقش دارد جهاد کشاورزی نیز در تولید محصولات کشاورزی با حداقل آلایندگی و مخاطرات نقش دارد مثلاً حذف باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی یا استفاده بهینه از کودهای شیمیایی یا آفت کش ها نقش بسیار بالایی در تغذیه مردم و در نهایت در سلامت آنها خواهد داشت.

سازمان های مردم نهاد-که تعداد بیش از ۶۰۰ انجمن مرتبط با سلامت وجود دارد- هم به نوعی در کمک به آگاهی جامعه پیشگیری یا درمان بیماری ها نقش دارند و به سلامت جامعه کمک می کنند .همچنین دستگاههای چون استانداری‌ها فرمانداری‌ها به خصوص شهرداریها شوراهای اسلامی دهیاریها شوراهای روستایی هم نقش تعیین کننده ای در مراقبت از سلامت جامعه دارند. تمامی اینها شرکت کنندگان در مجمع ملی سلامت هستند .با حضور این جمع کثیر شرکای سلامت و با حضور مقامات عالی و ملی سیاست های کلان سلامت کشور تبیین می‌شود و با مشارکت جمعی و کسب نظر کسانی که شرکت کرده اند راهکارها و سیاست‌های کلان مطرح می شود و انتظار می رود در این فرایند هدف اصلی مجمع که حمایت طلبی و بسیج اقشار مختلف برای حمایت از سلامت کشور است اتفاق افتد.

عملکردهای مجمع استانی سلامت

بیانیه اولین مجمع ملی سلامت در هشتم اسفند ماه 1395(همه برای سلامت، سلامت برای همه)

شرکت کنندگان در این مجمع که نمایندگان سطوح مختلف مدیریتی , و  بخش های مختلف دولتی, و غیر دولتی و شهروندان کشور عزیز ایران هستند  تاکید می نمایند که:

سلامت  حق شهروندی است.

سلامت یک حق همگانی و اساس یک زندگی مولد است. سلامت یک هدف اجتماعی و از جمله اولویت های مهم کشور است. اهمیت  و اولویت سلامت در قانون اساسی کشور, سیاست های ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری، برنامه توسعه ششم، و سند حقوق شهروندی  به خوبی تبیین گردیده است.  تشکیل این مجمع  به عنوان بازوی مشورتی موثری برای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مورد تاکید است.   

مشارکت همگانی برای تامین، حفظ و ارتقای سلامت ,اصلی حیاتی است.

اسناد بین المللی مرتبط با ارتقای سلامت بیانگر این واقعیت است که جلب مشارکت موثر گروه های مختلف مردم و همه بخش های جامعه، از مرحله تعیین مشکل در سطح محلی تا پیشنهاد راه حل , اجرا و ارزشیابی برنامه های ارتقای سلامت درسطح ملی امری اجتناب ناپذیر است. لذا نظام مدیریت  سلامت کشور باید تفویض اختیار و مسئولیت به مردم  در حوزه سلامت را در اولویت قرار دهد و تشکیل مجمع ملی سلامت , گامی ارزشمند در تبلور این رویکرد  می باشد.

سلامت  مسئولیت همه افراد جامعه و بخشهای مختلف توسعه  است.

با توجه به  نقش موثر عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و فرهنگی بر سلامت, عملکرد مناسب همه افراد و سازمانها  اعم از فرد، گروه ، کانون ، سمن، شورا،  انجمن علمی یا صنفی، موسسه آموزشی، پژوهشی، خدماتی، ،فرهنگی، ورزشی، خیریه ،  رسانه , دولتی و خصوصی و عمومی ، بر سلامت مردم و محیط زیست نقش به سزایی دارند. لذا همه در قبال سلامت خود و دیگران مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

فرهنگ سازی و تامین حمایت های قانونی از مبانی اصلی نهادینه سازی  مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت است.

نهادینه سازی مجمع ملی سلامت و به تبع آن مجامع استانی سلامت، برگزاری جشنواره ملی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت، ارزیابی سلامت محوری عملکرد استانداران به عنوان افراد محوری در ارتقای سلامت ,  همراه با  اجرای برنامه های آموزشی به فرهنگ سازی و تامین حمایت های قانونی برای سلامت کمک شایانی می نماید.

پیشنهادات نخستین مجمع ملی سلامت هشتم اسفند ماه 1395

دبیرخانه شورایعالی سلامت موظف است با تشکیل کارگروه های بین بخشی نسبت به تدوین اساسنامه مجمع و برنامه عملیاتی اقدام و به تصویب شورایعالی سلامت برساند.

دبیرخانه شواریعالی سلامت موظف است ضمن پیگیری اجرای برنامه های مصوب گزارش پیشرفت را در مجمع سال آینده ارائه نماید.

دبیرخانه شورایعالی سلامت موظف است با همکاری دبیرخانه جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت نسبت به اجرای سالیانه جشنواره پیگیری های لازم را بعمل آورد.

اجرای قانون پیوست سلامت فرصتی برای همکاری های بین بخشی در ارتقای سلامت بوده، و دبیرخانه شورایعالی سلامت موظف است همه ساله ضمن پیگیری اجرای این قانون گزارش پیشرفت را به مجمع ملی ارائه نماید.

نشست با استاندار و معاونت برنامه و بودجه در راستای تهیه و تدوین برنامه جامع سلامت استان

برگزاری کارگاه های آموزشی جهت پیام گزاران، خانه مشارکت و سایر اعضایی که در تدوین برنامه جامع سلامت استان شرکت دارند.

 نشست با اصحاب رسانه جهت همکاری و اطلاع رسانی فعالیت های در دست اقدام

 طراحی ، نگهداری و بارگذاری اطلاعات در پورتال معاونت

  تهیه کتاب معرفی معاونت اجتماعی به تیراژ 200 عدد جهت توزیع در معاونت ها، شبکه ها و مراکز بهداشتی درمانی

 تهیه و طراحی مطالب آموزشی در راستای آسیب های اجتماعی ، مواد غذایی و ...  و توزیع بین مردم

 راه اندازی سامانه وب دا ( روابط عمومی معاونت اجتماعی ) درج اخبار معاونت در آن

 عیادت از سالمندان مستقر درآسایشگاه سالمندان آرامش

برگزاری جشن نفس با حضور خانواده های اهدا کننده و افراد دریافت کننده عضو و تقدم مدال افتخار

در این مراسم برای خانواده های اهدا کننده عضو ،  تعداد 121 کمک هزینه اعزام به مشهد مقدس در نظر گرفته شد.

راه اندازی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ( دبستان پسرانه خرد )

طراحی ، نگهداری و بارگذاری اطلاعات در پورتال مجتمع آموزشی

اداره خیرین،مشارکتهای اجتماعی وسازمانهای مردم نهاد

1 ایجاد بانک اطلاعات حوزه خیرین سلامت

ازابتدای فروردین 1396 اقدام به جمع آوری بانک اطلاعات خیرین اعم از نام ونام خانوادگی ، کدملی ،آدرس وشماره تماس تمامی خیّرین عزیزی که ازسال1389 تاکنون درحوزه سلامت استان اقدامات خیرخواهانه انجام دادند. ارسال فایل مربوطه جهت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و ثبت دربرنامه پایش عملیاتی .

 تحویل دو دستگاه کلینیک سیاردندانپزشکی با تمام امکانات از وزارت بهداشت

شرکت درمراسم رونمایی از80 دستگاه کلینیک سیاردندانپزشکی باحضور وزیرمحترم بهداشت و جمعی از مسئولین کشوری درمعیت ریاست ومعاون اجتماعی دانشگاه(نهم مرداد96)

 برگزاری مراسم رونمایی ازدودستگاه کلینیک سیاردندانپزشکی

 آغاز به کار رسمی کلینیک سیار دندانپزشکی دراستان با حضور هیئت رئیسه محترم دانشگاه و جمعی ازمسئولین استانی و مقامات محلی در روستای موردراز بویراحمد

طی یک هفته پانصد نفر از اهالی این روستا با اولویت زنان باردار و شیرده ودانش آموزان از خدمات دندانپزشکی بهره مندشده و توسط دندانپزشک های محترم پس ازمعاینه (عصب کشی پرکردن وجرم گیری)برای آنها انجام گرفت.

شرکت در اردوی جهادی کاروان سلامت و هماهنگی ساماندهی کلینیک های  سیار د رمنطقه لوداب شهرستان بویراحمد

دهم شهریور1396 کاروان سلامت دانشگاه متشکل ازتیم های سیارپزشک عمومی و متخصص عفونی،داخلی،گوش حلق وبینی،جراحی،چشم ودندانپزشک بصورت داوطلبانه به منطقه دور افتاده وکم برخوردار لوداب اعزام شدند. در این برنامه نماینده محترم مردم شریف بویراحمد و دنا درمجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت.

کلنگ زنی کلینیک تخصصی دندانپزشکی در شهرستان گچساران با مشارکت بانک کشاورزی استان

نهم شهریور1396 پروژه کلینیک تخصصی دندانپزشکی در شهرستان گچساران با مشارکت بانک کشاورزی به عنوان پروژه خیر ساز کلنگ زنی شد.

 این پروژه توسط نمناینده محترم مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و تعدادی از مسئول استانی کلنگ زنی شد تا درآینده ای نه چندان دورشاهدافتتاح ساختمانی آموزشی درمانی بازیربنای1000 مترمربع درزمینی به مساحت8500 مترمربع باشیم.

مکاتبه با بیمارستان های استان جهت انتخاب ومعرفی اعضای هیئت امنای موسسات خیریه حامی بیمارستانی ابلاغیه وزارت بهداشت وهمچنین آغازبه کارتشکیل موسسات خیریه بیمارستانی

از ابتدای فروردین ماه سال جاری و پیرو مکاتبات قبلی ریاست محترم دانشگاه مبنی برایجاد و تشکیل موسسات خیریه بیمارستانی، مکاتبات مجدد انجام و باپیگیری های مکرر اداره خیریه معاونت اجتماعی دانشگاه ، درنیمه نخست خرداد ماه اکثر بیمارستان ها هیئت امنای موسسات خیریه خود را انتخاب وبه معاونت اجتماعی معرفی نمودند.

اداره خیرین معاونت اجتماعی ضمن گرفتن تاییدیه لیست های ارسالی بیمارستان ها از معاونت اجتماعی دانشگاه اقدام به طراحی فرم های مخصوص انتخابات هیئت مدیره و بازرسان موسسات نموده وآنهارا در اختیار بیمارستان ها گذاشت.

فرم های فوق بخاطر طراحی مناسب و زیبا بعدها دراکثر دانشگاه های کشور با تایید مدیرکل محترم خیرین و موسسات خیریه وزارت مورداستفاده قرارگرفت.

نیمه اول خرداد ماه سال جاری اولین انتخابات در شهر دهدشت جهت بیمارستان امام خمینی ( ره ) این شهربرگزارشد و به دنبال آن موسسات خیریه بیمارستان های شهیدبهشتی،شهیدرجایی وامام سجاد ( ع ) یاسوج انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خود را برگزارکرده و هم اکنون این موسسات درمرحله ثبت نهایی واخذ مجوز می باشند.

تشکیل جلسات تعیین مسئولیت اعضای انتخاب شده موسسات خیریه

پس ازبرگزاری انتخابات هیئت مدیره موسسات خیریه بیمارستانی نامه ای از طرف اداره خیرین معاونت اجتماعی به بیمارستان ها مبنی برتشکیل جلسه اعضای هیئت مدیره ارسال شد تا ازبین اعضای هیئت مدیره رئیس،نایب رئیس،خزانه دار، مدیر عامل و دبیر موسسه را انتخاب نمایند. موسسات نیز دراسرع وقت این جلسات راتشکیل و اعضا را انتخاب کردند.

 هماهنگی و رایزنی با مدیران عامل بانک ها جهت اخذ تسهیلات قرض الحسنه و اختصاص به بیماران نیازمند

هماهنگی جهت گرفتن 50 فقره تسهیلات قرض الحسنه بیست میلیون ریالی و 50 فقرهتسهیلات سی میلیون ریالی و تقسیم آن بین بیماران نیازمند ب اهماهنگی و نظرخواهی از موسسات خیریه و مجمع خیرین سلامت و معرفی آنهابه بانک ها

شرکت در دوره های تخصصی جهت افزایش مهارت

شرکت درکارگاه کشوری تخصصی کارشناسان اداره خیرین سلامت در شهرستان مشهد مقدس درشهریورماهسال جاری.

درتاریخهای 14و15شهریورسالجاری کارگاه تخصصی توانمندساز کارشناسان سراسرکشوربه میزبانی دانشگاه مشهدبرگزارگردیدکه کارشناس این اداره ضمن شرکت درکارگاه مذکوردرخصوص مسائل مختلف بامدیرکل خیرین وزارت و معاونت محترم اجتماعی وزارت صحبت وتبادل نظر نمودند.

 برگزاری کارگاه های آموزشی جهت همکاران در استان

درتاریخهای یکم خردادوسوم مهرسال جاری این اداره جهت کارشناسان رابط معاونت ها و  شبکه های بهداشت شهرستان ها و موسسات خیریه بیمارستانی دو کارگاه آموزشی توانمندسازی یک روزه تخصصی برگزارنمودکه مطالب به روز و مفیدی دراین کارگاه ها ارئه وآموزش داده شد.

 جلسات تعامل و هم اندیش با مجمع خیرین سلامت

شهریورماه سال جاری یکی از جلسات هیئت رئیسه محترم دانشگاه به تعامل وهم اندیشی با مجمع خیرین سلامت استان اختصاص یافت.

دراین جلسه از رئیس ، نایب رئیس ، مدیرعامل و دیگراعضای مجمع خیرین سلامت استان دعوت و ضمن حضور در این جلسه مشکلات ،موانع وپیشنهادات خودرامطرح نمودند که تفاهم نامه های خوبی بین ریاست دانشگاه و معاون اجتماعی بقا مجمع خیرین سلامت استان صورت گرفت.

طرح پلاک گذاری اموال ومستقلات اهدایی خیّرین سلامت

 ازابتدای شهریور ماه سال جاری پلاک گذاری اموال اهدایی توسط خیرین در دستورکار قرار گرفت و باتمامی شهرستان ها و معاونت ها درخصوص تنظیم و ارسال لیست اموال اهدایی خیرین مکاتبه شد که تقریبا نیمی ازآنها نسبت به ارسال اطلاعات درخواستی پاسخ دادند واین اداره درحال حاضراطلاعات دریافتی رابررسی و نسبت به پلاک کوبی اموال اقدام خواهدنمود.

ضمن اینکه کارشناس این اداره شخصابه بعضی ازاین پروژه ها سرکشی وعکسهای منتخب تهیه ودربرنامه پایش بارگذاری نمودند.

 تهیه وتدوین نیازسنجی بخش خیرین سلامت استان

اردیبهشت ماه سال جاری از طرف اداره خیرین نامه ای مبنی برارسال لیست نیاز با امضای ریاست دانشگاه تنظیم و به کلیه واحدهای دانشگاه ارسال شد که معاونت ها و شبکه های بهداشت لیست نیازسنجی خود را به این اداره ارسال کردند. لیست های دریافتی بررسی و دربرنامه پایش عملیاتی نیزبارگذاری شد.

تشکیل گروه رابطین مشارکت ها در همه شهرستان های استان

شناسایی کارشناسان توانمند معاونت ها و شبکه های بهداشت  شهرستان

با معاونت ها و مدیران مربوطه جهت معرفی کارشناس رابط آن معاونت یا شبکه با معاونت اجتماعی مکاتبه شد وآنها نیز نسبت به ابلاغ برای کارشناس خود طی نامه ای کارشناس رابط مشارکتهای خودرا به این اداره معرفی نمودند. مهرماه سال جاری یک کارگاه توجیهی برای آنها برگزارگردید.

  بازدید و سرکشی ازپروژه های خیّرساز در استان

با برنامه ریزی های انجام شده در طی هر ماه دو بار به پروژه های درحال ساخت وپروژه های تکمیل شده سرکشی شده و درهر بازدید یکی ازمسئولین ذیربط حظور دارند.

 پیگیری خریدتجهیزات مورد نیاز مراکز و بیمارستان ها توسط خیّرین

پیگیری خریدتجهیزات پزشکی و غیرپزشکی توسط خیّرین واهدابه مناطق و واحدهای مورد نیاز،  ازجمله دستگاه های دیالیز شهرستان لنده ،کلینیک سیار دندانپزشکی وپیگیری قرارداد کلینیک تخصصی دندانپزشکی گچساران

 عملکرد حوزه مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت

در زمینه وضعیت سنجی ظرفیت‌ها و فرصت‌های علمی موجود در بخش سلامت در زمینه مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت با دانشگاه ها و نهادهای علمی استان مکاتبه و لیست محققین دانشگاه ها در زمینه این مولفه‌ها استخراج گردید.

بانک اطلاعات محققین شامل پست الکترونیک شماره تماس و آدرس آنها در حال گردآوری می‌باشد

با سازمان‌های مختلف دخیل در حوزه سلامت مکاتبات لازم انجام شود تا نسبت به معرفی کارگروه های مرتبط با حوزه سلامت که در سازمان آنها تشکیل می گردند اقدام لازم را انجام دهند.اما متاسفانه هنوز پاسخی از این سازمانها دریافت نگردیده است. لذا بر آن شدیم تا با دعوت از مدیران این سازمانها در جلسه ای نسبت به حل این موضوع اقدامات لازم را انجام دهیم.

شبکه مجازی شامل کانال تلگرامی محققین مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت تشکیل و در حال اطلاع رسانی در زمینه های مختلف این عوامل و استفاده از نظرات محققین مربوطه در خصوص مداخله در این عوامل می باشد

در جلسه ای با حضور صاحبنظران دانشگاهی ۳ اولویت sdh برای مداخله و تشکیل کارگاه آموزشی انتخاب گردید.

با محققین حوزه عوامل اجتماعی موثر بر سلامت رایزنی شده و هم اکنون در حال انجام طرح پژوهشی در خصوص مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت می‌باشیم.

هم اکنون درحال مقدمه‌چینی جهت برگزاری نخستین جشنواره استانی مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت می باشیم.

 بررسی آسیب های اجتماعی در حوزه دانشجویی

جلسه در تاریخ31/3/96 با حضور مسئولین محترم دانشگاه در سالن آفتابگردان ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد .

دستور کار جلسه

1- بررسی آسیب اجتماعی روابط نامتعارف و اثرات پس از آن

2-برسی آسیب اجتماعی شیوع مصرف دخانیات در حوزا دانشجویی

پس از گفتگو و ارائه مطالب اساتید محترم در زمینه دو آسیب فوق، پیشنهادات لازم ارائه و مصوب گردید.

 بررسی وضعیت کودک آزاری در استان

جلسه در تاریخ 3/4/96 با حضور مسئولین محترم استانی برگزار گردید،تصمیمات لازم ارائه و طی صورت جلسه ای به اعضاء ابلاغ شد.

 شرح جلسه سوم( دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان ومعاون اجتماعی نیروی انتظامی)

جلسه با حضور فرمانده نیروی انتظامی استان، معاون اجتماعی نیروی انتظامی، رئیس شورای عالی نظام پرستاری و هم چنین مدیر مرکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 

ساخت مستند حاشیه نشینی استان کهگیلویه و بویراحمد

برگزاری کارگروه کودک آزاری